COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS INDEPENDENT DE BELLVITGE (AVVIB) SOBRE LA VACCINACIÓ

A l’atenció de la Sra. alcaldessa Núria Marín i la consellera de Salut Alba Vergés,
No cal que us recordem que els veïns i veïnes del barri de Bellvitge van aconseguir els serveis públics
que mancaven durant els anys 70, com els ambulatoris que ens permeten accedir a una sanitat pública
gratuïta per a tothom sense haver d’anar a un altre barri de L’Hospitalet.
Ara que hem de cuidar d’aquella gent lluitadora, dones i homes de més de 80 anys, molt més vulnerables
davant la COVID19, ara que estan arribant al límit, per la soledat que han patit, ara toca facilitar i fer
accessible la seva vacunació; enviar-los lluny de la seva llar és un greuge que els podríem haver
estalviat.


Viuen al nostre barri 2046 persones de més de 80 anys, un 12% respecte a la resta de la ciutat, el que
el converteix en un dels barris amb més percentatge a la ciutat. La majoria d’aquestes persones grans,
sigui quin sigui el seu grau de mobilitat, estan sent enviades per rebre la vacunació a unes instal·lacions
de propietat privada, com és el Hotel SB Plaza Europa de quatre estrelles, al Carrer Ciències, situat
pràcticament a la Plaça Europa, just a l’altra banda de L’Hospitalet i a tocar la ciutat de Barcelona.
Aquesta localització suposa el desplaçament d’aquestes veïnes del barri d’una mitja de 3 km. i, tenint en
compte la seva edat i situació vital, amb mancances de mobilitat, com per exemple, fent servir cadira de
rodes, o bastó, i amb l’ajuda necessària de terceres persones. Això sense comptar que es un recorregut
tortuós, gens amable i per a molts desconegut.
A més, el territori on es troba aquest Hotel és pràcticament un Districte econòmic i, per tant, la gran
majoria de les persones ateses dels Districtes Sud de la ciutat han de desplaçar-se fora dels seus barris
tant sí com no.


També, en la nostra defensa d’allò públic, no ens avenim a com es pot utilitzar un espai de propietat
privada quan es podria utilitzar qualsevol equipament públic de la ciutat. Ens fa pensar que les
administracions, ja sigui l’Ajuntament de L’Hospitalet com la Conselleria de Salut, tenen molt més interès
a salvar negocis privats d’Hotels que cuidar i facilitar una vacunació amb la millor accessibilitat possible per a la nostra gent gran.

Cal tenir també en compte que aquesta utilització d’instal·lacions privades ens
porten a un malbaratament de les finances públiqúes.
És per això, essent aquest barri Bellvitge, i la seva gent, 2046 veïns i veïnes, les que estan patint més
els inconvenients de tota aquesta situació, demanem tant a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín com
a la consellera de Sanitat Alba Vergés, que:

 • Es vacuni a la gent gran del barri, en un equipament millor localitzat per a elles, com podria ser
  el nostre CAP i algun altre equipament si fes falta, perquè la localització actual els hi comporta
  molts inconvenients pel llarg i tortuós desplaçament que han de fer i molts d’ells pateixen
  diversos problemes de mobilitat i accessibilitat. Aquesta petició no hi hauria perquè perjudicar a
  la pràctica a cap altre barri del Sud de la ciutat.
 • Es faci aquesta vacunació en un equipament públic, ja que no volem que de la nostra salut
  s’aprofitin els interessos privats, econòmics, urbanístics i es malbaratin les finances públiqúes.
 • Es dotin de més recursos materials i personals als nostres CAPs de la ciutat per a fer front a la
  greu situació sanitària causada per la pandèmia, però també, sense dubte, com a conseqüència
  de molts anys de retallades de la nostra sanitat pública.

Associació de Veïns Independent de Bellvitge (AVVIB)
Bellvitge 25/02/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s