L’Associació Sumem es posiciona sobre el concurs públic de bicicletes compartides.

L’Empresa Mobike porta gairebé tres anys invaïnt l’espai públic i vulnerant l’accessibilitat arreu del món.

L’Associació sumem, presidida per Arturo Portela, va comunicar a través dels seus mitjans el passat 19 de gener el seu desacord davant de les desafortunades i més que qüestionables declaracions del regidor d’espai públic i seguretat, Pepe Castro. L’entitat ha afirmat que ; – Davant les declaracions del regidor Pepe Castro realitzades a TV de L’Hospitalet, la setmana passada, en que afirma “Aquellas zonas donde la acera permite el estacionamiento de una bicicleta, no tenemos ningún problema” volen recordar que:

La Sindicatura de Greuges de la ciutat de L’Hospitalet va intervenir davant de l’incompliment reiterat en matèria d’accessibilitat de l’empresa Movy by Mobike i ja va emetre una resolució en que demanava que les bicicletes havien d’estar sempre “a calçada i mai a vorera” (cita textual de la resolució emesa el 28 de març 2019, expedient 49/2018)

Que qualsevol producte o servei a la ciutat de L’Hospitalet està sotmès a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya. Així com al dret univerversal a l’accessibilitat reconegut a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. Aspecte que no està garantit amb les declaracions que el regidor Pepe Castro ha fet a la TV de L’Hospitalet.

Que l’any 2018 ja vam entregar a la regidoria un document tècnic de l’ASSOCIACIÓ SUMEM, conjuntament amb la Federació ECOM en que es detallava perquè no es podia oferir el servei de bicicletes compartides si hi havia estacionament a la vorera.

I en conseqüència demanen que:

Que el concurs públic i les seves bases sigui debatut amb les entitats i agents que treballen a la ciutat sobre qüestions relacionades amb l’ACCESSIBILITAT així com amb federacions com ECOM amb una llarga trajectòria i solvència al respecte.

Que es reconegui com a vàlida la resolució de la Síndica de Greuges de la ciutat i, per tant, que a les bases del servei de bicicletes compartides es prohibeixi que es puguin estacionar bicicletes a la vorera.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet es posicioni com el responsable de garantir l’accessibilitat a la ciutat i davant l’incompliment de la llei i dret universal per part de l’empresa que el guanyi actuarà garantint-lo, tal i com també va demanar la Síndica de Greuges a la seva resolució malgrat no s’hagi complert mai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s